menu-icon

Kostenbesparing als sleutelwoord: afvalwatermanagement voor Gemeente Veghel

Door afvalwaterstromen te monitoren, kunnen beheerders van pompgemalen in het buitengebied de burger beter en sneller van dienst zijn, terwijl tegelijkertijd kosten bespaard worden. Voor gemeente Veghel realiseerde Rational Solutions, in opdracht van partner Xylem, een passende oplossing.

Kosten, tijd en moeite besparen
Om de afvalwaterstromen in het buitengebied beter te kunnen managen, zocht gemeente Veghel naar een manier om data-uitwisseling te realiseren met de pompgemalen. Na advies van Xylem en Rational Solutions, koos men voor communicatie via het bestaande elektriciteitsnetwerk. Op die manier kon de gemeente tijd, moeite en kosten besparen. Zo hoefden er geen nieuwe signaalkabels aangelegd te worden, wat uiteraard resulteerde in een forse kostenbesparing. Het feit dat er geen wegen open gegraven en voor het verkeer afgezet hoefden te worden, was – ook in andere opzichten dan het kostenaspect- een groot voordeel voor zowel de gemeente als bewoners. Het signaal via de elektriciteitskabels was bovendien zo sterk, dat we meer pompen aan elkaar konden koppelen dan voorheen het geval was, zodat er minder segmenten (masterunits) nodig waren. Hiermee werden niet alleen in de aanleg kosten bespaard, maar ook in het gebruik van de units, omdat de periodieke kosten voor communicatie tussen de units en het softwaresysteem omlaag gebracht konden worden.

Zelf ontwikkeld meetsysteem
Om in het veld te kunnen inventariseren welke pompen via de voedingskabel met elkaar kunnen communiceren, hebben we bij Rational Solutions zelf een meetsysteem ontwikkeld. Hiermee bepalen we over een langere periode hoeveel ‘vervuiling’ er op de kabel aanwezig is van andere apparatuur die gebruik maakt van het elektriciteitsnet en hoe sterk het signaal is van iedere pomp afzonderlijk. De oplossing die we vervolgens hebben ingezet, bestaat uit 130 nieuwe pompen, alle voorzien van een communicatiemodule, en 12 segmenten, die de informatie van deze pompen communiceren naar het softwaresysteem van de gemeente Veghel.

Nieuwste techniek powerline communicatie
Voor de communicatie is gebruik gemaakt van de powerline-communicatie module van Rational Products. Door ons unieke protocol is de communicatie ongevoelig voor ruis (netvervuiling) op de voedingskabels en kan er over lange afstanden worden gecommuniceerd. In een samenwerkingsverband met Xylem is deze betrouwbare powerline techniek volledig afgestemd op de pompcontroller van Xylem. Het resultaat is een door Xylem gebrandlabelde module.