menu-icon

Meedenken en ontzorgen: dynamische verlichting voor Gemeente Borne

Gemeente Borne (Overijssel) is bezig met een ‘vertaalslag’ op het gebied van dynamische verlichting: alle (fiets)paden waarvan de verlichting vervangen moet worden, worden op termijn voorzien van dynamische verlichting. In opdracht van installateur Van Gelder was Rational Solutions betrokken bij twee projecten in Borne: het vervangen van dynamische verlichting op fietspad 1, waar deze verlichting al was aangelegd, en het nieuw aanleggen van dynamische verlichting op fietspad 2.

Projectinventarisatie en advies
Voor het eerste fietspad boden we zowel een oplossing aan voor de primaire vraagstelling (het vervangen van de bestaande dynamische verlichting) als een innovatievere optie, waarbij de data-uitwisseling via het bestaande elektriciteitsnetwerk verloopt. Gemeente Borne koos voor het laatste. Daarmee heeft men meer mogelijkheden, is men verzekerd van een zeer betrouwbare oplossing, en worden bovendien kosten bespaard, omdat er geen investering nodig is in een nieuwe infrastructuur.

Oplossing
De oplossing voorziet in openbare verlichting die ’s avonds en ‘s nachts op 30% van de normale sterkte brandt. Door middel van 18 geavanceerde bewegingssensoren die zich op verschillende plekken op het fietspad bevinden, wordt waargenomen of er een voetganger of fietser aankomt, waarna de verlichting op volle sterkte gaat branden. Daarnaast is een lichtcel aangebracht, die het actuele lichtniveau meet op het pad en op basis daarvan bepaalt of de verlichting al dan niet wordt ingeschakeld.

Ontzorgen
Binnen dit project hebben we zowel Van Gelder als Gemeente Borne ontzorgd. Zo hebben we samen met Van Gelder al in een vroeg stadium de gesprekken gevoerd met de gemeente om de vraagstelling aan te scherpen. Ook bij het installatietraject zijn we nauw betrokken geweest, bijvoorbeeld door de juiste tekeningen en schema’s aan te leveren om installatie van onze componenten zo gemakkelijk mogelijk te maken. Daarnaast hebben we de configuratie, het onder de juiste hoek uitrichten van de bewegingssensoren en het controleren en doormeten van de installatie verzorgd. Op die manier minimaliseren we de foutenmarges en nemen we zowel de installateur als de gemeente vele zorgen uit handen.