menu-icon

Kleinere foutenmarges en minder kosten voor gemeente Apeldoorn

In Apeldoorn werden ruim 100 pompgemalen in het buitengebied voorzien van nieuwe technieken voor het monitoren van de afvalwaterstromen. Eén van de wensen van de gemeente was hierbij, dat verschillende locaties geclusterd zouden worden. Met als Resultaat: kostenbesparing, kleinere foutenmarges en een eenvoudiger onderhoud.

Data-analyse op afstand

Binnen dit project leverde Rational Solutions producten en diensten aan gemeente Apeldoorn in opdracht van Inter Act Industrial Automation. Inter Act biedt onder andere TeleControlNet, een online softwaredienst die de mogelijkheid biedt data-analyses uit te voeren voor op afstand gelegen installaties. Waar inter Act de software bood binnen dit project, zorgde Rational Solutions voor (een deel van) de hardware. Deze hardware maakt het mogelijk data uit te wisselen via het bestaande elektriciteitsnet, waardoor de communicatie over langere afstanden beter verloopt én er geen geld geïnvesteerd hoefde te worden in een nieuwe infrastructuur.

Locaties clusteren

Samen met Inter Act bieden we gemeente Apeldoorn een oplossing om op afstand pompgemalen te monitoren en te bedienen. Men kan daarmee niet alleen preventief inspelen op storingen (waarmee kosten bespaard worden), maar ook inzicht verkrijgen in afvalwaterstromen en bijvoorbeeld storingen achteraf analyseren. Voordat dit project van start ging, maakte de gemeente Apeldoorn voor een aantal pompgemalen al gebruik van een oplossing die het uitlezen van de gemalen mogelijk maakte. Voor de gemeente Apeldoorn was het belangrijk dat verschillende pompgemale geclusterd konden worden. Waar de pompgemalen voorheen alle losse simkaart hadden, wilde de gemeente Apeldoorn in de nieuwe situatie per 10 tot 15 locaties slechts één simkaart gebruiken.

Communicatie over lange afstand

Doordat de communicatie met onze oplossingen via het bestaande elektriciteitsnet loopt, is het mogelijk meerdere pompgemalen via één simkaart te laten communiceren met de hoofdpost van de gemeente, waar alle data random de pompgemalen binnenkomt. Die data, waaronder de instellingen en looptijden van een pompgemaal, kan vervolgens uitgelezen worden via TeleControlNet, dat het eveneens mogelijk maakt de pompgemalen te bedienen. Doordat verschillende pompgemalen nu geclusterd zijn, worden kosten bespaard, wordt de foutenmarge verkleind en wordt het onderhoud vereenvoudigd. Inter Act heeft hierbij gekozen voor de producten van Rational Solutions vanwege de hoge kwaliteit van de aangeleverde data en de lange afstand die overbrugd kan worden.