menu-icon

Maatschappelijk verantwoorde oplossing voor Mutsaersstichting

In een bosrijke omgeving ligt het terrein van de Mutsaersstichting: een stichting die zich inzet voor kwetsbare doelgroepen, zoals onder andere slachtoffers van huiselijk geweld. Tijdens een volledige renovatie van het parkachtige buitenterrein, komt ook de buitenverlichting aan bod. Rational Solutions biedt een maatschappelijk verantwoorde oplossing, in meerdere opzichten.

Omvangrijk terrein

Op het terrein van de Mutsaersstichting zijn vele verschillende diensten gevestigd. Zo zijn er onder andere zorg-, woon- en onderwijsfaciliteiten, logeeropvang, maatschappelijke opvang en vrouwenhulpverlening. Het is dan ook een groot terrein, met veel buitenruimte. Door te kiezen voor dynamische verlichting van Rational Solutions, kiest de Mutsaersstichtingvoor veiligheid, terwijl tegelijkertijd energie en kosten bespaard kunnen worden. Met dynamische verplichting kunnen we licht naar behoefte creëren: op de juiste momenten worden de juiste plekken op de juiste manier belicht. Met 100% lichtsterkte waar dat nodig en veiliger is, en gedimd licht waar de situatie en het tijdstip dat toelaten.  Doordat onze oplossingen werken via het bestaande elektriciteitsnetwerk, hoeven er geen kosten gemaakt te worden voor het aanleggen van een aparte infrastructuur.

Veiligheid voorop

Op een terrein waar kwetsbare doelgroepen verblijven, staat veiligheid uiteraard voorop. Daarom voerzien we de dynamische verlichting van een functie die ervoor zorgt dat me één druk op de knop de verlichting naar de maximale capaciteit geschakeld kan worden. Deze functie kan niet alleen via een laptop of computer, maar ook via bijvoorbeeld een mobiele telefoon of tablet bediend worden. Op die manier is de verlichting op het terrein bij calamiteiten altijd direct op te schakelen naar 100%.

Zonnepanelen en wadi’s

Bijzonder is daarnaast dat de Mutsaersstichting bij de start van het project de wens heeft uitgesproken een maatschappeljk verantwoorde oplossing te willen ontwikkelen. die oplossing realiseren we op meerdere manieren. zo zorgen we samen met een partnerbedrijf voor zonnepanelen op de daken van de gebouwen op het terrein, zodat de verlichting op het terrein volledig energie-neutraal is. Om de kinderen die op het terrein verblijven te betrekken bij het energievraagstuk, ontwikkelen we een communicatiesysteem waarmee we hen op de hoogte houden van alles wat er met betrekking tot energie op het terrein gebeurt. hoeveel energie is bespaard, wat is er opgewekt, wat is er verbruikt? Naast zonnepanelen worden ook wadi’s geïnstalleerd: groene daken die water opvangen, zodat we voorkomen dat schoon (regen)water naar de zuiveringsinstallatie gaat. Ook deze wadi’s kunnen we uitlezen, zodat we exact kunnen zien hoeveel regen er is gevallen, hoeveel er is afgevoerd enzovoort. Met deze milieuvriendelijke oplossingen waar we de kinderen rechtstreeks bij betrekken, bieden we oplossingen die volledig ‘futureproof’ zijn.