menu-icon

Veligheid, comfort en overlastbeperking voor St. Anna Ziekenhuis

Als onderdeel van een volledige renocatie van het buitenterrein, wilde St. Anna Ziekenhuis ook de verlichting op het terrein aanpakken. OP die manier kon een optimale veiligheid en comfort voor medewerkers, patiënten en bezoekers gerealiseerd worden. Maar het ziekenhuis had nóg een uitdaging: doordat het midden in een woonwijk gelegen is, moest de (licht)overlast voor buurtbewoners zoveel mogelijk beperkt worden.

Innovatieve oplossing

Om die reden wilde het ziekenhuis overgaan op ‘semi-dynamische’ verlichting: deze is eenmalig in te stellen, maar er kunnen daarna geen veranderingen meer aangebracht worden in het lichtschema. Ook was het binnen deze oplossing niet mogelijk onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld verschillende dagen van de week. Rational Solutions bood een meer innovatieve oplossing aan via het bestaande elektriciteitsnetwerk. Hiermee geniet het ziekenhuis nu van alle voordelen van volledig dynamische verlichting, zonder dat hiervoor de infrastructuur aangepast hoefde te worden.

Verschillende lampgroepen

Eén van de belangrijkste redenen om voor de oplossing van Rational Solutions te kiezen, was het feit dat er verschillende lampgroepen aangemaakt konden worden. Zo wordt er onderscheid gemaakt in verlichting bij de hoofdingang, de parkeerplaats voor personeel, de parkeerplaats voor bezoekers en de ‘expeditie’. Deze verschillende lampgroepen worden op verschillende tijdstippen gedimd. Door te dimmen waar mogelijk en op volle sterkte te verlichten wanneer dat noodzakelijk is, wordt enerzijds de overlast voor de buurtbewoners zoveel mogelijk beperkt, terwijl anderzijds veiligheid en comfort voor de gebruikers van het pand gewaarborgd blijven.

Web-based managementsysteem

Via een web-based managementsysteem kan de verlichting van de verschillende lampgroepen eenvoudig en zeer flexibel aangepast worden aan de wensen van het ziekenhuis. Bovendien kan via dit systeem de verlichting ook preventief en risicogestuurd onderhouden worden. Op die manier worden eventuele problemen voorkomen en wordt de levensduur van de verlichting verlengd. Rational Solutions realiseerde het gehele project: van het inventariseren van de klantwensen tot de handleiding voor de installatie en de juiste configuratie.